Minggu, 13 Juni 2010

Enggan masuk syurga
Suatu hari, ketika Rosululloh berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba beliau berkata, “Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan! “. Mendengar statemen nabi, salah satu diatara mereka memberanikan diri bertanya, “Siapakah yang enggan masuk surga itu ya Rosul?” Rosululloh menjawab, “ Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguh dia telah enggan masuk ke dalam syurga “.Ungkapan ini (siapa yang durhaka kepada ku sungguh dia telah enggan ) menunjukkan betapa cinta Rosulullah kepada kita. Nabi tidak tega umatnya masuk neraka walaupun hanya satu orang saja. Kalau bicara sebab akibat barang kali nabi akan bersabda barang siapa taat kepadaku maka akan masuk surga dan barang siapa durhaka kepadaku maka akan masuk neraka. Tetapi tidak demikian nabi justru bersabda barang siapa durhaka kepadaku maka dialah orang yang enggan ( karena nabi tidak mau umatnya masuk neraka).
Siapa orang yang taat kepada Rosululloh? Mereka adalah orang-orang yang mau menghidupkan sunah Rosul. Baik dari segi performance ( shuroh) seperti memelihara jenggot. Yang kedua akhlaq ( shiroh ) dan yang ke tiga risau dan fikir nabi ( sariroh )
Nah, kini pertanyaannya apakah kita sudah termasuk orang yang ta’at kepada Rosululloh? Menghidupkan sunah nabi dalam keseharian kita. Jawabnya ada pada diri kita masing-masing.

Tidak ada komentar: